Projekt Ledelse


Projekt Mentoring


Business partner


Projekt Ledelse

Hos M project er kerneydelse - Projekteksekvering.
Vi sikrer, at der med sikker hånd tages vare om dit behov i dit projekt. Vi har fokus på at sikre, at dine projekter kommer effektivt og sikkert i mål. For mig handler projektledelse særligt om: at benytte kendte metoder og værktøjer, mens vi holder fokus på Defenition Of Done(DOD) for den enkelte projektdeltager. M project har solide erfaringer med brugen af visuel planlægning samt kvantitative målsætninger.

Vi eksekverer projekter med afsæt i:

 • Afklaring af koncept og strategiske beslutninger
 • Projektnedbrydning og - planlægning
 • Specifikationer
 • Design
 • Fremstilling, montage og FAT
 • Installation, indkøring, SAT

M project har solide erfaringer med:

 • Visuel Planlægning
  • Nedbryde projektet i opgaver af 15 -40 timer varighed.
  • Alle projektrelaterede aktiviteter nedbrydes, også stabsfunktioner.
  • Brug af kvantitative mål, samt burndown charts.
 • Specificere niveaudelt og tidsforskudt.
  • Trin 1 - Kundekrav og strategiske beslutninger
  • Trin 2 - Funktionsspecifikation
  • Trin 3 - designspecifikationer (opgave

Projekt Mentoring

Som din Project Mentor bruger jeg en coachende tilgang. Her bringer jeg mine erfaringer og mit netværk i spil. Det er altid dig der er træffer den endelige beslutning, ud fra den opnåede viden.

Mentoring er til dig der kan have bruge for:

 • Genskabelse af overblik i det pressede projekt
 • Styrke motivationen hos dig eller dine medarbejdere
 • Projektrelateret konflikt håndtering
 • Kommunikation i projektet
 • Personlig udvikling
 • Ændre vaner eller adfærd
 • Målsætning for dig eller virksomheden
 • Afklaring af værdier og prioriteter
 • Styrke motivationen hos dig eller dine medarbejdere
 • Og meget andet...

Business partner

Business Partner er målretter små og mellemstore produktionsvirksomheder der søger en form for partner til strategisk udvikling, samt eksekvering.

En mulig kommerciel model er, at vores arbejde værdisættes og honoreres med en ejerandel, en resultatorienteret profitandel eller andet. Herom er jeg naturligvis igen indstillet på dialog.

Et udsnit af min værdiskabelse…

 • Facilitere og sparre i forhold til strategisk fokus
 • Nedbryde målsætninger, få dem gjort operationelle og målbare i en implementeringsplan, der dækker hele værdikæden.
 • Styrke jeres ledelseskompetencer
 • Arbejde både strategisk og operationelt.
 • Bringe et stort og bredt fagligt netværk ind i virksomheden.
Som tillæg har jeg et fast samarbejde med en marketingsvirksomhed.